Sample Photo
  Trang chủ UTC2
TRANG THÔNG TIN ĐĂNG NỘI TRÚ ONLINE
  Hướng dẫn
Đợt đăng ký:      Từ ngày:    Đến ngày:
Mã sinh viên:
(Nhập SBD nếu bạn chưa có mã SV)
Mật khẩu:
(Nhập SBD nếu bạn là TS mới trúng tuyển)
Loại hình đăng ký:       
Điều khoản đăng ký ở Nội trú.
  1. Thí sinh mới trúng tuyển (chưa có mã sinh viên) sử dụng số báo danh(có dạng: 008468) để đăng ký.
  2. Sinh viên phải nhập thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu và phải chịu trách nhiệm trước thông tin do mình cung cấp.
  3. Sau khi đăng ký thành công, những sinh viên có thông tin không chính xác sẽ mất quyền ưu tiên khi xét duyệt.
Thứ thự ưu tiên khi xét duyệt đối với người đăng ký ở trong Ký túc xá:
  1. Bản thân là anh hùng LLVT, anh hùng lao động, thương bệnh binh.
  2. Con liệt sỹ.
  3. Con thương binh, bệnh binh đã xếp hạng theo thứ tự: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.
  4. Là dân tộc thiểu số; có hộ khẩu vùng cao, vùng sâu từ 3 năm trở lên trước khi đến nhập học.
  5. Gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo theo quy định của nhà nước.
  6. Là người có thành tích đóng góp cho các phong trào do KTX trường phát động.
  7. Những trường hợp khác, ban quản lý sẽ xem xét và giải quyết khi còn chỗ.

(*)Lưu ý Những trường hợp thuộc diện chính sách như trên khi đến làm thủ tục nhân phòng ở nội trú phải xuất trình được các giấy chứng nhận ưu tiên.

Xem kết quả xét duyệt ở nội trú